ROZSAH ČINNOSTI FIRMY
Firma působí na trhu stavebních prací v Jihočeském regionu. Stěžejní činnost je zaměřena na realizaci stavebních prací v oboru pozemních staveb.
Naší snahou je zajistit zákazníkům veškerý servis související s odborným provedením zakázky, od fáze přípravy díla až po dokončení, včetn
ě zajištění veškeré inženýrské činnosti, související s realizací, pokud je to v rámci zakázky požadováno ze strany objednatele. V rámci uzavřeného smluvního vztahu klademe velký důraz na vyvážené působení kontrolních mechanizmů, které zajistí hladký průběh provedení zakázky.

ČSN EN ISO 9001:2001
Z důvodu zvýšení prestiže, zkvalitnění systému řízení, přizpůsobení světových standardů v poskytování služeb v oblasti stavebnictví se firma rozhodla splnit náročné podmínky získáním certifikátu Systém managementu jakosti.

NABÍDKA SLUŽEB
Realizace staveb
    • Rekonstrukce objektů
     • Půdní vestavby
     • Novostavby RD na klíč
     • Novostavby provozních budov
     • Rekonstrukce a opravy plochých a šikmých střech
     • Zateplení fasád
     • Sádrokartonové konstrukce
     • Zemní a výkopové práce
     • Tesařské konstrukce a dřevostavby
     • Práce ZTI
     • Topenářské práce
     • Elektroinstalace,m
ěření a regulace tepelných zdrojů
     • Obklady a dlažby
     • Zámečnické konstrukce 
     • Malby a nát
ěry
Inženýrská činnost
  
  • příprava staveb, zajištění projektu a stavebního povolení
     • zpracování cenové nabídky
     • dozorování staveb


DALŠÍ ČINNOST
Subdodávky větším firmám
Mimo takto obsáhlou činnost provádíme taktéž dílčí části staveb formou subdodávek pro v
ětší firmy případně, pouze jednotlivé oddíly staveb, je-li to žádáno ze strany objednatele.
cajan@cajan.cz